Groendak Subsidie in Amsterdam: Wat zijn de mogelijkheden?

Net als veel andere steden biedt de Gemeente Amsterdam nu ook subsidie voor groendaken. Hiermee willen ze de biodiversiteit in de stad te vergroten en meer wateropslagcapaciteit te creëren. Vanaf 24 april 2024 heeft de gemeente een subsidiepot van € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Wees er echter snel bij, want op = op!

De Dakvergroeners is dé specialist op het gebied van groendaken. Wij helpen je graag verder met welk groendak in aanmerking komt binnen de subsidieregeling van Amsterdam, welke andere eisen er zijn en hoe je de subsidie aanvraagt.

Vraag nu een offerte aan voor je sedum-kruidenmat

 

Kom ik in aanmerking voor de Amsterdamse groendak subsidie?

De Gemeente Amsterdam stelt heel specifieke eisen aan de groendaken waarvoor ze subsidie verlenen. Hierdoor komen zeker niet alle groendaken in aanmerking voor een deel uit deze subsidiepot.

Om subsidie te kunnen krijgen, moet je aan de volgende eisen voldoen:

 • Je hebt een pand binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam waar een groendak op aangelegd kan worden.
 • Het aan te leggen groendak moet minimaal 30 m² groot zijn.
  • De gemeente staat ook toe dat er hiervoor samengewerkt wordt met bijvoorbeeld je buren. In dit geval worden de verschillende daken bij elkaar opgeteld en moet de subsidie onderling worden verdeeld.
 • Het groendak moet minimaal 30 liter per m² kunnen opslaan. Bij een opslagcapaciteit van meer dan 50 liter per m² krijg je zelfs een hoger subsidiebedrag.
 • Minimaal 50% van de beplanting moet uit iets anders bestaan dan sedum of mos, zoals grassen, kruiden, bloemmengsels en struiken.
 • Het gebouw waar het groendak op komt te liggen, moet voor 1 januari 2017 gebouwd zijn.
 • Nadat het groendak is aangelegd, moet het minimaal vijf jaar behouden blijven.
   

Op hoeveel subsidie heb je recht?

Het maximale subsidiebedrag dat je voor de noodzakelijke kosten van je groendak krijgt, wordt door de Gemeente Amsterdam bepaald op basis van twee berekeningen. De berekening met de laagste uitkomst is je uiteindelijke subsidiebedrag.

Deze berekeningen zijn:

 1. 50% van de noodzakelijke kosten
 2. Maximaal € 30,- per m² groendak met 30 liter/m² wateropslag of maximaal € 50,- per m² groendak met een wateropslagcapaciteit van 50 liter/m².

De gemeente Amsterdam hanteert een maximale subsidie van € 50.000,-.

Rekenvoorbeeld voor een sedum kruidendak voor 20m²:

 • Totale voor de groendakmaterialen (inclusief transport & excl. toebehoren): € 1238.-
 • Subsidie = € 30 per m² * 20 m² = € 600.-.
 • Totale kosten voor jouw sedum kruidendak: € 638,-!

 

Welk sedumdak van De Dakvergroeners valt binnen deze subsidie?

De sedum-kruidenmat van De Dakvergroeners voldoet volledig aan de eisen die de Gemeente Amsterdam heeft gesteld. De sedum-kruidenmat bestaat voor minimaal 60% uit kruiden en 40% uit sedum. Door de aanwezigheid van 20 tot 25 verschillende soorten kruiden en vier tot zes soorten sedum, ontstaat er een kleurrijke vegetatie. Bij levering van de mat zal deze voor 95% bedekt zijn, waardoor je direct een mooi groen resultaat hebt!

Net zoals de sedumdaken, zijn sedum-kruidenmatten eveneens eenvoudig in onderhoud. Alleen bij zeer lange perioden van droog weer hoeven ze water te krijgen, terwijl de plantjes slechts één tot drie keer per jaar bemest hoeven te worden.

De sedum-kruidenmat van De Dakvergroeners heeft een wateropslagcapaciteit van 38,5 liter/ m². Hiermee heb je dus recht op een subsidie van maximaal € 30,- per m².

Vraag nu een offerte aan   Bekijk de sedum-kruidenmat
 

Zo maak je gebruik van de Amsterdamse groendak subsidie

Om gebruik te maken van de groendak subsidie in Amsterdam, moet je de nodige documentatie bij de gemeente aanleveren. Dit begint met een volledige offerte, welke je eenvoudig bij De Dakvergroeners kunt aanvragen.

Als je de offerte hebt ontvangen, heeft de Gemeente Amsterdam de volgende documenten nodig om je subsidieaanvraag goed te keuren:

 • Een activiteitenplan, dat bestaat uit:
  • Een situatieschets (op schaal) waarop duidelijk wordt waar het groendak wordt aangelegd. Je moet hierbij aangeven hoe je van plan bent om minimaal 50% van het oppervlak te voorzien van iets anders dan sedum of mos. Wanneer je de sedum-kruidenmatten van De Dakvergroeners kiest, hoef je hier dus alleen aan te geven dat elke vierkante meter voor 60% uit andere planten dan sedum en mos bestaat.
  • Een kleurenfoto van het bestaande, nog kale dak.
  • Bewijs van de wateropslagcapaciteit van de gekozen groendak.
 • De begroting
 • De offerte, waarbij rekening is gehouden met de volgende zaken:
  • Het bevat informatie over het aantal vierkante meters groendak.
  • Er staat een opsomming in van welke andere soorten planten er worden gebruikt.
  • Alle noodzakelijke kosten voor het groendak zijn gespecificeerd, en het is duidelijk gemaakt welke kosten dit zijn.
  • Als er meerdere opties zijn geoffreerd, is duidelijk gemaakt welke keuze is gemaakt.
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen materiaal- en arbeidskosten.
  • Per onderdeel van de offerte is duidelijk gemaakt welke omzetbelasting van toepassing is.
  • Omzetbelasting die niet terug te vorderen is, wordt specifiek aangegeven.
 • Een bewijs dat het opgegeven bankrekeningnummer daadwerkelijk van de aanvrager is, bijvoorbeeld door een kopie van een bankpas of een bankafschrift mee te sturen.

Voor het aanvragen van zakelijke subsidies, vraagt de Gemeente Amsterdam ook nog om de volgende documenten:

 • Een afschrift van het jaarverslag
 • De jaarrekening
 • De balans van de aanvrager van het voorgaande jaar

Als de aanvrager een Vereniging van Eigenaren (VvE) betreft, moet ook een bewijs worden getoond dat de VvE instemt met het aanleggen van het groendak.

Wanneer je al deze zaken geregeld hebt, kun je de subsidie aanvragen via de groendak subsidiepagina van de Gemeente Amsterdam. Hier log je eenvoudig in via DigiD (voor particulieren) of eHerkenning (voor zakelijke klanten), vul je de gevraagde informatie in en stuur je alle documentatie mee.
 

Verantwoording

Wanneer je groendak is aangelegd, wil de Gemeente Amsterdam in bepaalde gevallen een bewijs zien van het resultaat. Voor subsidies tot € 5.000,- is geen verantwoording nodig, maar de gemeente vraagt wel om een rechtenvrije foto voor hun eigen communicatie.

Voor subsidies boven de € 5.000,- wil Amsterdam wel een verantwoording zien, die bestaat uit:

 • Een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden om het groendak te realiseren.
 • Een financieel verslag, met een overzicht van alle kosten, inclusief meer- en minderwerk.
 • Kopieën van de ontvangen facturen.
 • Kopieën van de betaalbewijzen.
 • Een rechtenvrije kleurenfoto van het opgeleverde groendak.
 • Het daadwerkelijk gerealiseerde aantal vierkante meters groendak, inclusief de berekening van hoeveel wateropslagcapaciteit dit oplevert.

Vraag nu een offerte aan voor je sedum-kruidenmat

 


 

 

Vraag nu je offerte aan voor een sedum-kruidendak

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.